Về chúng tôi

Ngủ chủ

Phát lại bộ nhớ đích TMR(Targeted Memory Reactivation) là một hướng nghiên cứu khoa học về giấc ngủ trong khoa học thần kinh. Nó nói rằng, nếu các tín hiệu liên quan đến việc học ban ngày được đưa đến não vào đúng thời điểm theo đúng cách trong khi ngủ, bộ não sẽ kích hoạt lại trí nhớ của việc học ban ngày, dẫn đến việc bộ nhớ đó được củng cố.
 
Ngủ chủ này dựa trên kết quả nghiên cứu về kích hoạt lại bộ nhớ được nhắm mục tiêu, cũng như dữ liệu về giấc ngủ của một số lượng lớn đối tượng. Nó cho phép bạn nắm vững một loạt các kiến thức và kỹ năng trong một thời gian rất ngắn. Đối với mỗi Bài học nó cung cấp, các tài liệu học tập ban ngày và tín hiệu ban đêm (ngủ) đều được trình bày vào đúng thời điểm theo đúng cách, do đó tối đa hóa lợi ích của việc học. Ngoài ra, bạn có thể chọn lịch học phù hợp với bạn để đáp ứng nhu cầu học tập cá nhân của bạn.
 
Nếu bạn không ngủ ngon vào ban đêm để hiện tại bạn không thể học theo cách này, vui lòng sử dụng một Chương trình ngủ mà bạn thích và có một giấc ngủ ngon trước khi bạn bắt đầu học.

© 2023 Công ty nghiên cứu & phát triển BrainWorks
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Câu hỏi thường gặp