Chương trình ngủ

Sắp xếp
Chương trình ngủ - Phong cảnh thiên nhiên - đại dương
Bãi biển 1
$2.99 ($4.99)

(Chỉ dành cho người dùng Android) Hãy để âm thanh êm dịu của môi trường bãi biển mang đến cho bạn một giấc ngủ ngon. Có giấc ngủ sâu hơn bằng cách tăng cường sóng chậm trong não thông qua các tín hiệu âm thanh.

more...

Dạy ngôn ngữ: en zh-TW zh-CN vi
Có sẵn thời gian: 90 ngày
Ngày phát hành: 2022-03-15
Chương trình ngủ - Phong cảnh thiên nhiên - đại dương
Con sông 1
$2.99 ($4.99)

(Chỉ dành cho người dùng Android) Hãy để âm thanh êm dịu của sông chảy mang đến cho bạn một giấc ngủ ngon. Có giấc ngủ sâu hơn bằng cách tăng cường sóng chậm trong não thông qua các tín hiệu âm thanh.

more...

Dạy ngôn ngữ: en zh-TW zh-CN vi
Có sẵn thời gian: 90 ngày
Ngày phát hành: 2021-12-16
Chương trình ngủ - Phong cảnh thiên nhiên - đại dương
Dưới nước 1
$2.99 ($4.99)

(Chỉ dành cho người dùng Android) Hãy để âm thanh êm dịu của môi trường dưới nước mang đến cho bạn một giấc ngủ ngon. Có giấc ngủ sâu hơn bằng cách tăng cường sóng chậm trong não thông qua các tín hiệu âm thanh.

more...

Dạy ngôn ngữ: en zh-TW zh-CN vi
Có sẵn thời gian: 90 ngày
Ngày phát hành: 2022-02-14
Chương trình ngủ - Phong cảnh thiên nhiên - đại dương
Nhỏ giọt 1
$2.99 ($4.99)

(Chỉ dành cho người dùng Android) Hãy để âm thanh êm dịu của nước nhỏ giọt mang đến cho bạn một giấc ngủ ngon. Có giấc ngủ sâu hơn bằng cách tăng cường sóng chậm trong não thông qua các tín hiệu âm thanh.

more...

Dạy ngôn ngữ: en zh-TW zh-CN vi
Có sẵn thời gian: 90 ngày
Ngày phát hành: 2022-03-15
Chương trình ngủ - Phong cảnh thiên nhiên - đại dương
Thác nước 1
$0.00 ($4.99)

Hãy để âm thanh êm dịu của thác nước mang đến cho bạn một giấc ngủ ngon. Có giấc ngủ sâu hơn bằng cách tăng cường sóng chậm trong não thông qua các tín hiệu âm thanh. **Một thử nghiệm miễn phí hiện có sẵn.

more...

Dạy ngôn ngữ: en zh-TW zh-CN vi
Có sẵn thời gian: 90 ngày
Ngày phát hành: 2022-03-15
Chương trình ngủ - Phong cảnh thiên nhiên - Rừng
Lá 1
$2.99 ($4.99)

(Chỉ dành cho người dùng Android) Hãy để âm thanh êm dịu của lá rung rinh mang đến cho bạn một giấc ngủ ngon. Có giấc ngủ sâu hơn bằng cách tăng cường sóng chậm trong não thông qua các tín hiệu âm thanh.

more...

Dạy ngôn ngữ: en zh-TW zh-CN vi
Có sẵn thời gian: 90 ngày
Ngày phát hành: 2021-11-26
Chương trình ngủ - Phong cảnh thiên nhiên - Rừng
Rừng mưa 1
$2.99 ($4.99)

(Chỉ dành cho người dùng Android) Hãy để âm thanh êm dịu của môi trường rừng mưa mang đến cho bạn một giấc ngủ ngon. Có giấc ngủ sâu hơn bằng cách tăng cường sóng chậm trong não thông qua các tín hiệu âm thanh.

more...

Dạy ngôn ngữ: en zh-TW zh-CN vi
Có sẵn thời gian: 90 ngày
Ngày phát hành: 2022-03-15
Chương trình ngủ - Phong cảnh thiên nhiên - Rừng
Củi 1
$0.00 ($4.99)

Hãy để âm thanh êm dịu của đốt củi mang đến cho bạn một giấc ngủ ngon. Có giấc ngủ sâu hơn bằng cách tăng cường sóng chậm trong não thông qua các tín hiệu âm thanh. **Một thử nghiệm miễn phí hiện có sẵn.

more...

Dạy ngôn ngữ: en zh-TW zh-CN vi
Có sẵn thời gian: 90 ngày
Ngày phát hành: 2022-03-15
Chương trình ngủ - Sinh vật sống - Hoang dại
Chim 1
$2.99 ($4.99)

(Chỉ dành cho người dùng Android) Hãy để âm thanh êm dịu của ca hát chim mang đến cho bạn một giấc ngủ ngon. Có giấc ngủ sâu hơn bằng cách tăng cường sóng chậm trong não thông qua các tín hiệu âm thanh.

more...

Dạy ngôn ngữ: en zh-TW zh-CN vi
Có sẵn thời gian: 90 ngày
Ngày phát hành: 2021-12-16
Chương trình ngủ - Sinh vật sống - Hoang dại
Ếch 1
$2.99 ($4.99)

(Chỉ dành cho người dùng Android) Hãy để âm thanh êm dịu của ếch kêu mang đến cho bạn một giấc ngủ ngon. Có giấc ngủ sâu hơn bằng cách tăng cường sóng chậm trong não thông qua các tín hiệu âm thanh.

more...

Dạy ngôn ngữ: en zh-TW zh-CN vi
Có sẵn thời gian: 90 ngày
Ngày phát hành: 2022-03-15
Trang trước
P /4
Trang tiếp theo

© 2023 Công ty nghiên cứu & phát triển BrainWorks
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Câu hỏi thường gặp