Chương trình ngủ

Sắp xếp
Chương trình ngủ - Tiếng ồn - Trắng
Một đêm tuyết rơi
$0.00 ($2.99)

Chúng ta hãy ngủ ngon trong môi trường tuyết được tạo ra bởi tiếng ồn trắng. **Một thử nghiệm miễn phí hiện có sẵn.

more...

Dạy ngôn ngữ: en zh-TW zh-CN vi
Có sẵn thời gian: 60 ngày
Ngày phát hành: 2019-12-19
Chương trình ngủ - Tiếng ồn - Màu hồng
Màu hồng nổ 5
$1.99 ($2.99)

(Chỉ dành cho người dùng Android) Trình bày những tiếng nổ không liên tục của tiếng ồn màu hồng trong các nhóm 5 vụ nổ, mỗi nhóm theo sau là một khoảng thời gian im lặng. Nền tiếng ồn trắng cung cấp một thiết lập nhẹ nhàng.

more...

Dạy ngôn ngữ: en zh-TW zh-CN vi
Có sẵn thời gian: 60 ngày
Ngày phát hành: 2019-11-04
Trang trước
P /1
Trang tiếp theo

© 2021 Công ty nghiên cứu & phát triển BrainWorks
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Câu hỏi thường gặp